Tác giả: admin

Sapa chẳng còn như ngày xưa; Sa Pa xô bồ và thương mại quá; Sa Pa chẳng còn “tình”…, ,tôi nghe những lời ấy khi quyết định lên Sa Pa trốn phố mấy ngày giữa cơn bão quay cuồng của…

Read more